Brev frå brettet

Forteljinga om Berly og Magnvald ~ Av Enok Kippersund


"Brev frå brettet" innheld dei fire hovudavsnitta som nedanfor er nummererte 1-4.

Ein ny sjølvstendig forteljing er innleidd under tittelen

"Vinden teiknar kartet"


Nokre av personane i "Vinden teiknar kartet" har vore omtalt i "Brev frå brettet".

Den nye forteljinga,  "Vinden", kan likevel svært godt og kanskje med fordel lesast uavhengig av "Brevet"


Følg lenkja bak pila nedanfor og du finn innhaldslista for 

Vinden teiknar kartet

Innhaldsliste for "Vinden"

enok@kippersund.no

  4 

 Petrus på djupt vatten - Elsa skriv i omtankeboka

Petrus på djupt vatten (PPDV) - 1

PPDV - 2: Matteus 14,22-33

PPDV - 3: Buber og Levinas

PPDV - 4: Skarp kniv og tung stein

PPDV - 5: Med ditt Fadervår midt i dagane

PPDV - 6: Tre pionerar


   3   

 Berly og Magnvald på bryllaups(kaos)reise

Kapittel 1 - Kona til bussjåføren ønskjer dei god reise

Kapittel 2  - Konfirmantar til alle kantar

Kapittel 3 - Gamle og nye krigar midt i Gudbrandsdalen

Tekst 1 (kapittel 4) - Berly har ein draum

Kapittel 5 - Magnvald les eit dikt frå "Slusa"

Kapittel 6 - Føremiddagstur langsetter Høvlerivegen

Kapittel 7 - Berly set seg i ein vakker stol ved det store vindauget

Kapittel 8 - Lene hentar bibelkrukka og Magnvald les

Kapittel 9 - Pianojazz og tårer og telefonen ringjer

Kapittel 10 - Dei set i seg elggryta og løyver ikkje det grann

Kapittel 11 - Dyveke og Berly er to-eine, og Dyveke fortel ein draum

Kapittel 12 - Berly gir skjelettmassasje til prestehanda hennar Dyveke

Kapittel 13 - "Gamledirektøren" er eit fråflytt hus like bortanfor byggefeltet

Kapittel 14 - "Brann! Hjelp! Hjelp!"

Kapittel 15 - Føremiddagsmat heime hos Hendy Sandset

Kapittel 16 - På andre turen til Gamledirektøren møter dei sju dvergar

Kapittel 17 - Den uferdige historia om Cato Haug-Hamset

Tid for ein rast


  2 

Eit frittståande prøvespel mellom

"Alt er berre hol i hol" og "Brev frå brettet"

er desse prøvebreva:

Brev 1  Brev 2  Brev 3

Brev 4 første brev til Simon

Brev 5  Brev 6 til dagboka

Brev 7 andre brev til Simon


  1 

Berly Malve Jarlsjord var også hovudperson i denne første forteljinga:

"Alt er berre hol i hol"


© Enok Kippersund

Hugen