I bymuseet i Dûsseldorf, ein roleg og tilgjengeleg institusjon.

Vi hadde her vore i byen nokre dagar.

Under byvandringane var det ei utfordring å begripe kvar vi var og kvar vi hadde vore.

Denne kartmodellen var ei kjærkomen hjelp.

----

OBS! Dette oppslaget er ein førebels prøve på om eg får til noko av bilda eg tok.

 Eg er takksam for tilbakemeldingar om den tekniske standarden er brukeleg.

Kva med storleiken?

enok@kippersund.no