Karneval i Düsseldorf

To sentrale naboar pċ galeien: Angela Merkel leier president Horlande

gjennom karnevals-halloien i byen Düsseldorf i nordvest-Tyskland.

(Bildet er skanna frċ Dag og Tid 7.mars 2014)