Konstellasjon

Sist sommar, sommaren 2008, kom eg for første gong i mitt liv til Sunndalsøra og Sunndalen. Mange inntrykk vrimlar stadig rundt i minnet og mykje kunne vere til å finne ut av og fortelje om.

 


Denne skulpturen  i rådhusparken heiter "Konstellasjon".

Om ein går nært innåt, ser ein dette å lese på ei lita signaturplate på sokkelen:

 

Eg hadde sans for kunstverket, men bilethoggaren Finn-Henrik Bodvin var ukjent for meg. Eg skreiv til kommunen, og hyggelege folk på sørvistorget i rådhuset har skaffa meg ein del informasjon om koss skulpturen kom til Sunndalsøra. Eg vil prøve å setje i hop ein liten grann frå desse kjeldene.

Komiteen til utsmykking av kommunale bygg v/Aslaug Fredriksen skreiv til Kunstner-forbundet for å få råd og forslag. her er noko av svaret dei fekk i eit brev som var datert i november 1974:
 

Kunstnerisk utsmykning

Takk for Deres brev av 12 oktober med forespørsel om en skulptur eventuelt i aluminium med en viss likehet til en skulptur i Lausanne, som de sendte oss bilde av.

Vi tror ikke at den skulpturen ville være egnet til norske forhold, fordi den har en så lett konstruksjon med detaljer som lett kan ødelegges av vær og vind. Hertil kommer at en slik skulptur må være under oppsikt praktisk talt døgnet rundt. Vi har sett mange eksempler på at selv bastante skulpturer har blitt utsett for herjing av ungdom. Med hensyn til aluminium, så blir det grått og livløst etter en stund og er ikke å anbefale som materiale for kunstverk som skal stå ute.

Vi tenkte umiddelbart på en skulptur av billedhuggeren Finn Henrik Bodvin, den heter "Konstellasjon" og den står ferdig. Den er 2m. høy, laget i 2mm. rustfrie stålplater. Konstellasjon er meget solid bygget opp og vil kunne stå i uminnelige tider.

Vedlagt sender vi 2 fotografier, samt 3 blader hvor Floriaden i Amsterdam er beskrevet. Finn Henrik Bodvin's skulptur "Konstellasjon" ble der brukt på den norske avdelingen. Han har plasert skulpturen på en 75 cm. høy sokkel av rustfritt stål, den hadde et hull øverst hvor det var satt inn en lampe som da lyste opp i skulpturen om aftenen, det gav en meget fin efekt som kunstneren gjerne ser gjort om den blir satt opp på Sunndalsøra.

Finn Henrik Bodvin er født i Trondheim 1928. Utdannet ved Statens kunstakademi. Debuterte på Statens høstutstilling 1958. Innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Norsk kulturråd. Innbudt som gjest til Festspillene i Nord-Norge 1971. Siste separatutstilling i Kunstnerforbundet samme år. Utført en rekke store offentlige oppdrag, blant andre til Sjømannskolen i Tromsø og Universitetet på Blindern. Holder nå på med et stort relieff som er en bestilling til Norges Bank i Stavanger.


Tidleg på året i 1975 gjorde kommunestyret vedtak om å kjøpe inn "Konstellasjon".  Det verkar som dei lykkast å få skulpturen på plass til 1.mai same året!

Ønskjemålet frå komiteen hadde vore å finne fram til eit kunstverk som kunne "uttrykke lengsel og higen etter lys og sol, reflektere stedets særegne lysforhold og med utpregede lys og skyggevirkninger".

No har "Konstellasjon" stått der i fleire og tretti år og er stadig klar i form og uttrykk.

Finn Henrik Bodvin er rekna med blant "Tjøme-kunstnarane", var busett der i tida frå 1978 til han døydde i 2002.

 

Litt meir om Bodvin og Tjøme:

http://tast.no/article/20080526/NYHETER/467744275/1011/NYHETER

Skulpturen "Tradisjon":
http://www.artnet.com/Artists/LotDetailPage.aspx?lot_id=BEFB8F79853593F833E3DA83307B9A53

Leikeskultpur: http://www.stovnerporten.no/kultur/skulptur/lekesku.htm

 


I kontakten med Kunstnerforbundet er det vist "til en skulptur i Lausanne, som de sendte oss bilde av". Halvt på slump har eg søkt på Internett på "Lausanne skulptur", og får m.a. opp dette biletet (sjå nedanfor) som viser ein skulptur der sol og lys får gjere seg sterkt gjeldande. Kven veit, kanskje var det dette kunstverket som komiteen hadde i tankane? Skulpturen står i Ouchy som er ein mindre by knytt til Lausanne i Sveits. Kven kunstnaren er, har eg førebels ikkje funne ut.


Hugen

19.09.2008