Alden

ei dagbok for og frå Enok Kippersund

Part 3

2.7. - 5.7.

2001

Alden

a diary for and from EnokKippersund

I går kveld (sundag) kom eg tilbake frå turen til Trøndelag. Her i "part 3" vil eg prøve å kort nemne nokre av dei frodige impulsane som turen gav meg. Siste "stopp" var laurdag på Husmannsplassen på Stiklestad der Vømmølspelet framførte "Fest borti svingen", 3.episode 2001, av Hans Rotmo. Det var buskishumor så sterk at eg fekk meg eit durabeleg tårebløyte.

Måndag

2.7.2001

Monday

Last night (Sunday) I returned from the trip to Trøndelag. Here in part 3 I will try, quite briefly, to report my strong reactions to the trip. My last stop was on Saturday at Cotters Farm in Stiklestad where The Vømmøl Theatre played "Party in the curve", by Hans Rotmo. This totally mad and crazy bush humor had me in tears of laughter.
Etter Vømmølspelet gjekk eg over til det store uteamfiet der det snart er tid for på nytt å framføre Spelet om Heilag Olav, som eg ikkje har sett anna enn på bilete og i glimt på fjernsynet. Eg vart sterkt gripen av det utfordrande spennet som ligg i å plasserere den laussleppte galskapen i Styggedalen og det nasjonale heilagspelet side om side. (Stiklestad Nasjonale Kultursenter er ein av samarbeidspartnarane til Vømmølspelet.) Shakespeare! sa eit ekko i meg. Shakespeare, som tek alle sider av mennesket opp på scenen.

Det handlar om eit raust menneskesyn og vilje til å vedkjenne seg alt av oss. Eg trur det var noko slikt Arne Armoen kunne meine da han i siste opptrinn vart skyfla ut av scenen av ein kjempestor anleggsdumper. Der stod han, ukuelege Armoen, høgt opp i skufla som maskinmonsteret lyfta så bråkjekt, stod der bratt i ryggen og med handa lyft til helsing mot overmakta. Eg visste kva det likna på: Kong Olav som løfter krossmerket frå hesten øvst på Stiklestadvollen.

Eg tek helsinga, den lyfte handa, til meg som overskrift for Trøndelagsferda mi. Kva helsinga tyder? Trur ho ymtar i retning av "Berre dialogen fører til målet!"

Tysdag

3.7.2001

Tuesday

After the Vømmøl play I walked over to the great outdoor amphitheater where pretty soon the annual performance of The Play about Saint King Olav will be staged. I was deeply moved by this juxtaposition: The crazy madness of the play in the ugly valley and the sacredness of the national play. My mind echoed with Shakespeare, who brings all facets of human nature to the stage.

This localizing of the two theatres side-by-side reveals a generous view of human nature and a willingness to recognize it. I think Arne Armoen, who, during the Vømmøl play, changed into a symbol of rural resistance, was trying to express something along those lines when he was shoveled off the stage by a big bulldozer in the final scene. There he was standing, brightly upright in the scoop of the bragging machine monster, with his hand raised in salute against the superior force of the technological development. It reminded me instantly of King Olav raising his cross from the back of his horse on the hilltop at the Stiklestad battle ground.

I collected this greeting, of a hand raised towards future events, as a theme for my trip to the Trøndelag region. What is the meaning of the greeting? I believe it suggests "Dialogue is the key!"

Jomfruslått for den nye batteridrivne plenklipparen. Stas!

Sende eit brev i dag:

"Kjære Inge Moslet! - Takk for "tekak" og kaffidrøs på Rotvoll førre tysdag (26.juni). Det var stas å få handhelse empatisk og analytisk på deg og kollegaene dine.

Boka dykkar, "Norskdidaktikk. Tekstnær og elevnær undervisning", er det nye moderskipet i min flåte av faglitteratur. Innhaldet er så rikt og manfaldig, heile tida med autentiske basisillustrasjonar i lys av sterk fagleg kompetanse, - og med eit elevvennleg blunk i augekroken.

Ordet "dialogisere" gjekk over bordet, og for meg får dialogen fast følgje av ein fysisk ekskursjon, - som f.eks. denne gongen til Rotvoll, Falstadleiren, Inderøya, Steinkjer - og Vømmølspelet i Styggedalen på Stiklestad. Dialog er dynamikk! Og norskfaget er mor til alle fag.

Bildet som eg tok, vonar eg å berge i land, og eg skal sende det til deg.

Tanken om ein lokal verkstad (workshop) arbeider i meg, og til hausten vil eg kome med eit lokalt utspel overfor skulefolket i Ørsta og Volda.

Elles putlar og skriv eg "dagbok" på nettstaden min  www.hugen.no  Arbeidet går med teskei, og nett no prøver eg å sortere og setje handtak på nokre av impulsane frå ei storarta veke i Trøndelagen.

Vensam helsing Enok K."

Onsdag

4.7.2001

Wednesday

My new, lead-acid driven, electric mower has done its first job. Great! This machine will become my special darling.

Sent a letter today:

"Dear Inge Moslet! - Thanks for "tekak" (tea-cake) and arranging the morning coffee at Rotvoll last Tuesday. I was thrilled to meet you and your colleagues, to share ideas, and to enjoy an empathic and analytic discussion.

Your book, "Norskdidaktikk" (Norwegian didactics) is my new professional touchstone. Its contents, so rich and varied, are backed up with your lively illustrations, clear professional competence, and an eye which twinkles with your understanding of students.

The expression "enter into dialogue" flew around the table. Dialogue transforms rapidly into action for me, such as this excursion through Trøndelag. Dialogue is dynamic, with a mother tongue being the mother of all subjects studied.

Once I have developed the picture I took I shall send you a copy.

The idea about a local workshop is on its way, and I shall send out invitations to the Ørsta and Volda schools early in autumn.

BTW I have been busy with a "diary" on my website  www.hugen.no . My work proceeds in baby steps as I try to organise and connect some of my responses to a marvellous week in Trøndelag.

Friendly regards Enok K."

To kråkeungar spankulerer att og fram nede på vegen. Dene eine blir oppteken av ein morken trepinne, om lag så stor som ein halv banan. Vesle Kråke legg seg ned og leikar med byttet, rullar seg over som ein kattunge.

Torsdag

5.7.2001

Thursday

Two quite young crows are strutting along the road. One of them gets hold of a decayed piece of wood, the size of half a banana. The crow lies down and plays with its prey, rolling over like a kitten.
     
     
 

toppen/the top

 
     

Til innhaldsliste

 

Table of contents

   <<<Hugen skule         <<<Hugen start