Bratteli på Nøtterø (1)

Tysdag 9.juli 2002

Eg har tidlegare skrive om koss Bratteli-biografien av Roy Jacobsen vart ei viktig bok for meg Trykk her og sjå:. Alden 5, nyttårsafta 2001.

Så laga det seg slik at eg i førre veke kom til Nøtterø for første gong i mitt liv. Hovudærendet var at Magnhild og eg skulle sjå koss Mette og Rune og dei tre gutane deira har kome seg til rettes i huset dei har kjøpt. Men dessutan hadde eg tenkt meg til å spore opp både barndomsheimen til Bratteli og vippefyret på Verdens Ende.

Men først tilbake til "Trygve Bratteli. En fortelling." Når Roy Jacobsen er komen til siste sida, skriv han m.a. følgjande:

"Historikeren Magne Skodvin ble en gang spurt om hvem han anså for å være vår fremste stasmann, og svarte:

- Eg ville ha sett Trygve Bratteli på første plass. Og så ville eg ha kumulert han

Det er ikke noe opplagt svar, Trygves lukkede sinn og merkelig indirekte gjerning tatt i betraktning; dessuten falt Skodvins replikk i et minneprogram om Einar Gerhardsen og ble således redigert ut. Og det er antagelig også som det skal være at formannskapet i Trygves barndomskommune, det "velstyrte Eden", Nøtterø uten diftong, på et hemmelig møte noen tid etter Trygves død beslutter ikke å sette opp et minnesmerke over han. Ja, formannskapet må motta diktat fra partikontoret på Youngstorget, på god gammeldags manér, før det kommer til en nøtterøsk form for sans og samling og bevilger Trygve en statue likevel, et hode laget av Nils Aas forøvrig, og plassert på en granittsokkel i forlengelsen av parkeringsplassen utenfor butikksenteret på Teie, der vår mann var visergutt, som små avbrekk i ungdomstidas uendelige hav av arbeidsløshet:"

Og her er bildet som eg tok på Teie 4.juli 2002:

trygve11.jpg (57132 bytes)

Trygve Bratteli  1910-1984

 

  Alden 8 - innhaldsliste     Hugen

Dei følgjande to breva: Bratteli på Nøtterø - 2           Bratteli på Nøtterø - 3