Bratteli på Nøtterø (2)

Onsdag 24.juli 2002

Det var litt meir å fortelje frå sommarsvingen innom Tjøme og Nøtterø. (Trykk her for 1.brev) Her er eit anna bilde av Bratteli-statuen på Teie på Nøtterø:

trygve01.jpg (72940 bytes)

Frå sokkelen på Teie skodar Trygve Bratteli utover torg og parkerte bilar. Han døydde i 1984. Kva tankar gjorde han seg vel om koss det ville sjå ut i fedrelandet 18 år lengre fram i tida? Bildet er teke den 4.juli 2002, og flagget er til topps for fødselsdagen til dronning Sonja. Dagen er også den amerikanske nasjonaldagen.

Hovudet er laga av bilethoggaren Nils Aas, som signaturen viser:

trygve12.jpg (43448 bytes)

Det er noko meir å fortelje om Nils Aas og Trygve Bratteli. I tillegg til historia om statua på Teie på Nøtterø høyrer også dette med:

" (...) etter at Trygve er begravet, på Vestre Gravlund i Oslo (...) løper Randi og samme billedhogger Nils Aas rundt i fjæra utenfor Sandefjord og leiter etter en passende stein å plassere på grava hans. Nils Aas, som er den mannen i kunstner-Norge som ingen idéstrømninger, moteretninger eller populære konjunkturer har kunnet ta til inntekt for seg sjøl, og derfor heller ikke kan beskyldes for noe, har nemlig fattet en mystisk interesse for Trygve Bratteli. Ja, Nils Aas har faktisk vært Trygves tause venn i mange år, og nå vil han finne en stein som han kan hogge navnet hans inn i og plassere på grava hans. Han og Randi finner også denne steinen. Og hogginga kan begynne."

 

  Alden 8 - innhaldsliste     Hugen

Dei to andre breva:  Bratteli på Nøtterø (1)         Bratteli på Nøtterø (3)