sidepunkt

nullpunkt0.jpg (21129 bytes)

Nokre fotostreif og lenkjer frå den store idékonferansen 2002

Betre sidemålsundervisning

Ivar Aasen-tunet, Ørsta, 15. og 16.februar 2002

Konferansen vart opna med komposisjonen "foldast ut" av Magnar Åm. Komponisten sat sjølv ved flygelet og gav tonefølgje til Yngvil Birkeland (song og perkusjon).

Konferansen falda seg deretter ut i punkt etter punkt etter punkt, eit raust mylder av punkt, - nokre av dei lyspunkt.

Hugen vil gratulere Ivar Aasen-tunet med ei innhaldsrik og mobiliserande samling. Innspela var så varierte og kvalifiserte at arbeidet vidare godt kunne starte med ei kartlegging beint på alle dei ytringar og dokumentasjonar som kom fram under sjølve konferansen.

 

Fotostreif og lenkjer:

"foldast ut"

Stephen J. Walton, Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda

Knut Åge Teigen, Ringstabekk skole, Bærum

Kjell Antvort, Norsk Nettskole, Volda

Lenkje til Ivar Aasen-tunet

Bridging or biting

< Fedraheimen             < Hugen start