Fotoregister - Register of photos

Viss ikkje anna er opplyst, er fotografen Enok Kippersund. enok@kippersund.no

            If photographer's name is not mentioned, the photographer is
Enok Kippersund. enok@kippersund.no

Spør om løyve til å bruke bilda! - Ask for permission to use the pictures!

Hugen

 

2006:

73 Blått ~ Blue

 

2005:

72 Garveriet ~ The Tannery

71 Fargetrommer ~ Colour Drums

70 Notat ~ Note

69 Tussa Blues

68 Minne ~ Memory

67 lodd ~ lottery ticket

66 kra-kra

65 Sommaren 2004 ~ Summer 2004

2004:

64 Ein oldefar ~ A great grandfather

63 Skriftbilde ~ Type picture

62 Ervik, Stad

61 Raudt, kvitt og blått ~ Red, white and blue

60 Takk for oss! - Thank you for having us!

59 Våren er på trappene - Yellow fellows Foto: Linda Head

58 liwa (serie/series) Foto: Salwa Ghaly

57 Marsmåne - March Moon

56 Vinter i fjorden - Winter Fjord

55 "Og så fer eg over fjorden" - Want a ferry?

54 Femtande februar - Fifteenth of February (6 bilde /pictures)

53 Krakelering - Cracking up

52 Fotoflaks på ferja - Ferry Fervour Flashes (11 bilde/pictures)

2003:

51 Ferjedag blå - Ferry Christmas

50 Vintergladiatorar/Winter wrestlers Foto: Stein Kippersund

49 Paletten/The Palette

48 Nedlasting/Downloading

47 Luft i alle luker/Airy

46 Haustfingrar/Fall fingers

45 Solefall/Sunset

44 Påhogget på Løvikneset/Airing

43 På sidelinja/Along the touchline

42 Påhogg/A tunnel is born

41 Skiftet kviler/Heavy Duty Team

40 Elg bookar inn/Elk booking in

39 Beatles 2

38 Beatles 1

37 Aleinegang/Walking the presidential way

2002:

36 Gult blod/Yellow blood

35 Landligge/Rule the rime

34 Oktobersalve/October ointment

33 ikkje kledd, ikkje naken/not dressed, not undressed

32 Ring tannlegen!/Triggering the dentist

31 Smog/Up your alley?

30 Såleis løner verda/There is no gratitude in this world


(2000 - ?) 2001:

01 Rasteplass/Stop and rest

02 To hus/Two houses

03 Brua/The bridge (4)  (På oppfordring/By request)

04 Stunt

05 Metal

06 Blues

07 Verdens Ende/The World's End

08 Blåstøde/Softice

09 Bru mellom bruer/Bridging bridges (by Geert Dekkers)

10 Grøn temperatur/Green temperature

11 Rimeleg raudt/Rime and red

12 To traktorar/Two tractors

13 Repetition/Oppatt-taking

14 Guro

15 Døra/The door

16 Vegar/Roads (6)

17 Stigesongar/Ladder songs

18 sit i veggene/it's in the walls

19 hakamen

20 Fyrste døra/door 1

21 Vent litt!/Hold it!

22 Bruner/Brows

23 Bruner 2/Brows 2

24 Sneller/Reels

25 Myrelv/Bog river

26 Stikker/Sticks

27 Nachspiel

28 Våpenkvild/Cease-fire

29 Blåjakker og raudjakker/Jackets - blue and red

enok@kippersund.no

Hugen