Fuglekassen ~ The birdbox

O

Havel-tavle

havel120.jpg (3564 bytes)

Av og om og apropos Václav Havel  ~  By and on Václav Havel

 
02 Koss "Brev til Olga" kom til meg havel02
(03 ... resting document)
04 Václav Havel: brev 127   "Først og fremst takker jeg Ivan for at han har skrevet av hele essayet." havel 04
05 Václav Havel: brev 130  " - meteorolog-damen, som ble overrumplet av en klikk i TV-teknikken."  havel 05 
06 Milada Blekastad: Innledning til "Brev til Olga" havel 06
07 Reader's contribution: Havel on European Identity  havel 07
08 Eit utdrag frå "Uvitenheten" av Milan Kundera  kundera   01

Fuglekassen/The birdbox         Hugen

enok@kippersund.no