vindsasvatnet.jpg (29339 bytes)

Liste over nokre grunntekstar

Grunntekst 1   "Hugen" av Ivar Aasen

Grunntekst 2 og 3   - ord av rabbi Mikhal og Martin Buber og Habermas

Grunntekst 4   Frå "Veien til Lagoa Santa" av Henrik Stangerup

Grunntekst 5    'F' med arabisk tal etter skråstreken - etter Jørgen Norheim

Biletet: Ved Vindsåsvatnet (foto: E.K.)

Hugen