Hugen rådgiving

bru150.jpg (11282 bytes)

Gjennom kvile og undring til vekst og styrke

Livet byr på mange utfordringar. Da kan det kome vel med å kjenne hjelparane i ditt eige sinn. Dei er klare til innsats og vil gjerne ha oppdrag. Eit vennleg samarbeid med hjerne og hjarte (utan kav og mas!) opnar for kontakt med dine eigne ressursar. 

Opplegget høver for den personlege og rådgivande samtalen. Det kan også nyttast som studieopplegg i ei gruppe. Eg byggjer på mine eigne livserfaringar og på rådgivarpraksis. Aktuell litteratur er f.eks.:

Nils Magnar Grendstad: Fantasi og følelser
Aud Bruknapp: Ut av rundkjøringen. En bruksanvisning for hjernen
Matti Bergström: Nevropedagogikk

Jon Tolaas: Vårt natteliv og Nattkino - to bøker om draum og draumforståing
Stefan Klein: Lykkeformelen. Hvordan gode følelser oppstår
  Rita Carter: Hjernen. Den nye forskningen som kartlegger våre tanker og følelser

Ta kontakt for:

Personleg rådgiving. - Kåseri, foredrag.

 

Hugen rådgiving - Enok Kippersund. Tlf 48 15 92 14

enok@kippersund.no

 

 

Andre tilbod:

 

trakkarfore150.jpg (8914 bytes)

Når eleven trakkar føre

Praktiske innspel om pedagogisk takt og aktiv bruk av elevressursar.

Foredrag og kurs for lærarar.

Meir

 

teie150.jpg (18730 bytes)

Kommunikasjon til kvardags

Om å snakke og lytte

- og svare og spørje

Meir

 

 

 

Hugen rådgiving 

Enok Kippersund

Personleg bakgrunn

Meir

 

Hugen

Enok Kippersund Hugen rådgiving. Enkeltmannsføretak. Org.nr.: 982 439 868