Odveig Klyve: Det andre blikket. Dikt.

Eit utdrag v/Hugen:

 

Du sit her no
og tralla ramlar gjennom korridoren
med tran og tablettar
Du bur i dei hemmelege dagane
der alt kan henda
og du har ein usynleg son i fanget
ditt femte barn etter fire døtre
Endeleg lever han
seier du og stråler
Eg må ha bleier og mat
er han ikkje vakker

 

Eg må finna mat
til barnet mitt
det nyfødde barnet mitt
seier du
Og eg veit ikkje om eg skal le eller gråta
Men du er jo
her
seier eg
på aldersheimen

 

Du ser på meg roleg
og lyfter hendene med bylten
Er han ikkje vakker
eller ser du det ikkje
at han er komen no
han som vart bort på vegen
Du må bruka det andre blikket
det som ser
at alt er mogeleg

 

Dette er tida for
det vidunderlege
Eg er mor på nytt
i mitt seksogåttiande år
Alt er så lett
berre å ynskja
så blir det til
det nyfødde barnet
med mjuk hud
og blikket til den som eg elskar

 

Skjønar du ikkje
Kanskje er du for ung
eller for gammal
Skjønar du ikkje
at dette er tida for alt
som ikkje fekk plass i
det fyrste
i det forstandige
at dette er tida
som ikkje flyktar

 

 Foto: Tove Elin Berg


Odveig Klyve: Det Andre blikket - Dikt

Cappelen 2006 - ISBN-13: 978-82-02-26143-6  ISBN-10: 82-02-26143-0

Omslag ved Ingeborg Ousland


E. Anfinsen melder "Det andre blikket"  i Tidsskrift for Den norske legeforening:
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1514287

Oddmund Hagen i "Dag og Tid": http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=729

Melding av Truls Horvei:
http://www.h-avis.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060607/KULTURBOK/106070004/1008/KULTURBOK

Helge Torvund - "Vakkert om endetid": http://www.dagbladet.no/kultur/2006/10/02/478423.html

Helge Rykkja "Alder og draum": http://www.helgerykkja.com/Nytt/126

Stiftelsen Psykiatrisk opplysning:
http://www.psykopp.no/product_info.php?manufacturers_id=5&products_id=196&osCsid=997d2beef3ac30e955b7ef4f1d568b64

Svar på faste spørsmål på Litt.klikk: http://www.abcnyheter.no/node/33553

Heimeside: http://www.odveigklyve.no

Bibliografi: http://www.cappelendamm.no/main/Katalog.aspx?f=7046

 


Dikthylla               Hugen

05.10.08