Flere foreldre ender på slumstasjonen

Nedfallstekst 02

 

 

Dette året, året 2013, fall det seg slik at 17.mai kom på fredagen før pinsafta. Det høvde også slik at desse dagane var eg på besøk hos nær slekt på Hedmarken, på Ottestad like sør for Hamar. Det skulle vere fest for ein konfirmant! Pinsafta på 18.mai vart eg like godt med son Konfirmantfar og soneson Konfirmant på ein handlerunde.

Hamar by kan rekne si historie frå fire tusen år attende og startar gjerne historia med storgarden Åker i Vang. Mange gater har namn med historisk opphav frå siste tusenår, f.eks. Knut Alvsons gate som går over i Aslak Bolts gate, som går parallelt med Kristin Lavransdatters veg. Også Ivar Aasen har fått ei gate oppkalla etter seg.

Turen vår gjekk til eit storsenter. Like innanfor hovudinngangen vart eg ståande og sjå koss folk vrimla inn og ut. Der stod ein soldat frå Frelsesarmeen og viste opp Krigsropet med eine handa og heldt bøssa i andre.

- Korleis går salget? spurde eg.

- Bra, men ikkje heilt på topp i dag. Vinmonopolet er stengt på pinsafta, svarte han og gjorde eit lokalkjent nikk over mot polutsalet på den andre sida av den innandørs hovudgata.

Eg spurde om Frelsesarmeen hadde noko slags pinsemøte. Han fortalde at Frelsesarmeen skulle ha ei pinsesamling på Lena på Toten.

 

Eg fekk ei påminning om at det i det norske samfunnet er mange barn som lever i fattigdom og har ein kvardag i naud og skam.

NAV-kontorene mangler rutiner for å kartlegge fattige barn. Stadig flere foreldre ender opp på Frelsesarmeens slumstasjon for å få hjelp til barna.

Alle NAV-kontor har lovfestet plikt til å kartlegge om dårlig økonomi går ut over barn og unge. Likevel viser en nylig undersøkelse fra Helsetilsynet at det er store mangler i NAV sine rutiner når det gjelder å kartlegge fattige barn. Av 65 kontrollerte kommuner var det i 55. I 85 prosent av avvikene fant tilsynet at at det var helt tilfeldig om foreldre ble spurt om de hadde barn og hva disse trengte.

- Det er svært bekymringsverdig at NAV ikke har gode rutiner på å kartlegge barna, sier Elin Herikstad, leder av Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling.

Hun har møtt mange fortvilte foreldre som oppsøker Frelsesarmeens slumstasjon for å få mat og klær til barna fordi økonomien ikke strekker til.

- Familiene som ber om hjelp fra NAV, er sårbare, og det kan være vanskelig for dem å vite om rettighetene sine. Ansvaret for at alle får den hjelpen de har krav på, må logge på NAV, ikke på dem som ber om hjelp.

- Hvilke rutiner bør NAV ha?

- Man må ta deg tid til den enkelte og spørre om barnas situasjon og hva de trenger. Dessuten er det viktig at kommunene definerer konkret hva det vil si å sikre en trygg og aktiv oppvekst på linje med jevnaldrende. Man må stille spørsmålet: Hva vil det innebære i vår kommune?

Bergen kommune har for eksempel bestemt at barn til foreldre som mottar sosialstønad har rett til en betalt fritidsaktivitet i året på maks 3500 kroner.

Helsetilsynet deler Frelsesarmeens bekymring over forholdene som avdekkes i rapporten. Direktør Jan Fredrik Andersen uttaler til Aftenposten at hjelpen barna får, er for avhengig av de ansattes innsats.

NAV henviser til Kommunenens sentralforbunds arbeidsgiverorganisasjon, KS, som sier de tar avvikene som er avdekket i Helsetilsynets rapport på alvor.

- Den enkelte kommune skal gå i dialog med fylkesmannen om hvordan dette kan rettes opp på en praktisk og gjennomførbar måte, sier Helge Eide i KS til Aftenposten.

 

LITE PENGER, MYE SKAM

Lovverket er klart; NAV skal undersøke om barna får en trygg og aktiv oppvekst på linje med andre på samme alder.

- Det er ikke snakk om alltid å ha råd til alt man ønsker seg, og det har jo de færreste. Men barna skal få leve et vanlig liv, selv om foreldre mottar trygd fra NAV. Det kan være å delta på en fritidsaktivitet, gå på kino en gang iblant og å invitere med venner hjem på middag. Dette har gode ringvirkninger som nettverk og læring og mestring, sier Elin Herikstad.

Hun har ofte sett at barn i familier med dårlig råd blir utenfor fordi de ikke kan være med på de samme aktivitetene som andre barn i nærmiljøet. Kontingenten til det lokale fotballaget kan koste mange tusen kroner i året.

Herikstad vet at det er mange barn som skammer seg over å ikke ha PC eller sykkel. De våger ikke å vise bursdagsinvitasjonen de har fått fordi de vet at foreldrene ikke har råd til gave. Disse barna er aldri på ferie, går ikke på kino og er ikke med på skolens melkeordning.

På Slumstasjonen kan barnefamilier få hjelp med mat og klær. Frelsesarmeen har også utarbeidet aktivitetskortet. Dette er et klippekort som gir familier med dårlig økonomi noen gratis innganger på enkelte av av byens aktivitetstilbud som bowling, kino og lekeland.

- Kortet er for dem som ikke har råd til aktivitetstilbud. I år har vi 500 kort. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger, både fra brukere og sponsorer som ser dette som vel anvendte penger, sier Herikstad.

 

MER LIKHET

Etter tre års bruk av aktivitetskortene er det utarbeidet en rapport om virkningen av dem. Rapporten skal presenteres for alle bydelene i Oslo.

Herikstad håper at flere kommuner og bydeler vil se verdien av liknende tiltak.

Hun mener det haster. Statistikkene viser at fattigdommen øker.

Herikstad ser også at det er store forskjeller fra kommune til kommune når det fastsettes hva den enkelte skal ha i sosialhjelp.

Noen kommuner inkluderer barnetrygden i den voksnes inntekt, mens andre holder denne utenfor siden den skal gå til barna.

Herikstad tror frivillige organisasjoner må si klart fra når de ser stor forskjells-behandling fra det offentliges side.

Før jul i fjor, så vi at det var store forskjeller på beløpet den enkelte trygde-mottaker  fikk i julehjelp bare innen Oslo kommune. Frelsesarmeen og andre frivillige organisasjoner protesterte på dette, og det endte med at Oslo kommune gjorde om på opprinnelige vedtak, sier Herikstad som vil fortsette å snakke høyt om barns rettigheter.

I følge FN har barn i Norge rett på blant annet fritidsutstyr, en fast fritidsaktivitet, penger til å være med på skoleturer og andre aktiviteter, og muligheten iblant til å invitere med venner hjem for å leke og spise.

- For NAV og kommunene vil det å investere i en trygg og god oppvekst for barn være noe man får igjen for i framtiden. sier Elin Herikstad.

randi.bjelland@frelsesarmeen.no

 

 Kongress 2011

Foto: Frelsesarmeen

Turen vidare til eit anna kjøpesenter der eg også kom i prat med ein armesoldat som var i teneste med Krigsropet. Nokre småærend til, og så var vi tilbake til heimen.

Og festen? Vart ein fin fest med god stemning, fine talar og frisk song - og leik og preik for alle i hagen!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervjuet med Elin Erikstad er ei avskrift frå Krigsropet nr. 20 - 21. 2013. Erikstad er leiar for Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling

Index: Nedfallstekstar