Nedfallstekstar

01. Flere foreldre ender på slumstasjonen Meir

02. Middelalderens Spania som kulturlaboratorium Meir

03. Nikodemus Meir

04. Frå romanen "Tynset" Meir

05. Ordet "tjuagutt"  Meir

06. Reiser mellom språk  Meir

Index Nye Hugen