raudtkvittgraatt.jpg (10231 bytes)

Eleven - ein ressurs på tomgang?

Bakgrunnsstoff       Bilete frå skulekvelden

 

The student - a resource at idling speed?

Background      Pictures from the event