Det er kunstens evige opprinnelse at form trer frem for et menneske, og gjennom mennesket vil bli til verk. Det er ikke noe som fødes av dets sjel, men et syn som kommer til sjelen og krever den skapende kraft av den. Det kommer an på en vesenshandling av mennesket. Fullbyrder mennesket den - sier det med sitt vesen grunnordet til den fremskimrende form - da strømmer den skapende kraft, verket oppstår.

Handlingen innebærer et offer og en risiko. Et offer på grunn av den uendelige mulighet som frembæres på formens alter. Alt som ennå for et øyeblikk siden dro lekende gjennom synsfeltet, må utslettes, intet av det får trenge inn i verket. Så eksklusivt er det som trer en i møte, således utelukker det alt annet. En risiko fordi grunnordet bare kan sies med vårt hele vesen. Den som hengir seg til det, må ikke holde tilbake noe av seg selv. Og kunstverket tåler ikke, som treet og mennesket, at jeg søker ly i Det-verdenens avspenning, nei, det byder: - Tjener jeg det ikke rett, så knuses det, eller det knuser meg.

Den form som trer meg i møte, kan jeg ikke erfare og ikke beskrive, jeg kan bare virkeliggjøre den. Og allikevel ser jeg den klarere enn all erfaringsverdenens klarhet, der den stråler i møtets lys. Ikke som en ting blant de "indre" ting, ikke som en fremtoning fra "innbilningen", men som det nærværende. Konkret er formen slett ikke "til", men hva kunne være mer nærværende enn den? Og det er et virkelig forhold jeg står i til den: Den virker på meg likesom jeg virker på den.

Å skape er å hente frem, å oppfinne er å finne. Å forme er å oppdage. Når jeg virkeliggjør, avslører jeg. Jeg fører formen over - til Det'ets verden. Det skapte er en ting blant ting, og kan erfares og beskrives som en sum av egenskaper. Men den som i mottagelig åpenhet betrakter det, ham kan det gang på gang komme levende i møte.


Utdraget ovanfor er frå Martin Buber: Jeg og du

Oversatt av Hedvig Wergeland. Med et innledende essay av Terje G. Simonsen.

Omslags- og bokdesign: Aud Gloppen

Omslagsfoto: Paul Schutzer (Time Magazine/Scanpix)

Bokklubbens kulturbibliotek - De norske Bokklubbene 2003

ISBN-82-525-3753-7

 

21.01.2008

Hugen          Bokhylla