Utdrag frå boka "Jødehat"

Frå kapittel 21. Wienerjødenes selvforsvar: sionisme og antisionisme

Når vi i dag snakker om wienerkulturen, er det gjerne kretsen av avantgardistiske kunstnere og skribenter ved inngangen til det 20.århundret vi har i tankene. Svært mange av de mest toneangivende blant dem kom fra jødiske familier, som en eller to generasjoner tidligere var innvandret fra den østlige delen av dobbeltmonarkiet.

Theodor Herzl (1860-1904) tilhørte ikke avantgarden, men han tilhørte i høy grad den assimilerte wienerkulturen. Historien om bruddet med assimilasjonismen og etableringen av sionismen er samtidig en dramatisk fortelling om ikke bare Herzls egen, men hele wienerjødedommens ambivalens. De færreste skulle i de kommende årene følge hans radikale eksempel, men det var knapt noen som ikke kjempet for å finne sin egen måte å forsone seg med den wienerske verdikrisen på.

Da Herzl utga sin sionistiske pamflett, Der Judenstaat, i februar 1896, brøt han samtidig over tvert med de ambisjonene som til da hadde ført ham inn i det wienerske kulturaristokratiets indre sirkler, som komedieforfatter som hadde opplevd den sjeldne gunst å bli antatt ved Burghteater, og som feuilletonist og litteraturredaktør  ved Neue Freie Presse, dobbeltmonarkiets to kanskje mest prestisjetunge kulturinstitusjoner.

Sionismen var ikke et naturlig neste skritt for en assimilert jøde. Det var en bekreftelse på antisemittenes forestilling om jøden som den fundamentalt andre. Det var et skritt som det hadde vært utenkelig for Theodor Herzl å ta da han i oktober 1891 takket ja til å bli korrespondent for Neue Freie Presse i Paris. Et skritt som han ikke desto mindre fant det maktpåliggende at ikke bare han, men alle jøder tok fire og et halvt år senere. Årsaken kan sammenfattes i ett ord: antisemittisme. Samtidig var det frykten for økt antisemittisme som ble gjort gjeldende som et av de viktigste argumentene mot sionismen blant samtidens jøder i Wien.


Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz: Jødehat.

Antisemittismens historie fra antikken til i dag

Med bidrag fra Terje Emberland og Izabela A. Dahl

N. W. Damm & Sønn - 2.opplag 2006

ISBN-13: 978-82496-0996-3  ISBN-10: 82-496-0996-4

Omtale av boka: http://www.forskning.no/artikler/2005/november/1130768614.13

18.08.08

Hugen          Bokhylla