Birgit Elmon - bildekunstnar og kunstpedagog

 

Lær at gå langsomt, moderne turist.
Ellers bliver livet kun drys.
Ellers kan mødet med kunst og med Gud
kun blive et judaskys!


(Citat af Tom Kristensen)

Moderne ikon av skrot og drivtømmer

Sjå meir om og av den danske kunstnaren Birgit Elmon på:

www.birgitelmon.dk

 

 

Hugen

07.04.09